Electromedicina

Les serveis que ofereim son reparacions correctives i manteniments preventius, així com revisions o Test de seguretat funcional (Certificació).

Els protocols de manteniment preventiu, correctiu, revisions de tipus legal, etc., s’efectuaran d’acord amb les instruccions / recomanacions del fabricant dels equips i la normativa vigent.

 

Citrex - Analitzador de respiradors

VPad - Simulador ECG

Mesurador UltraSons

Matenimient Correctiu

L’objectiu d’aquest tipus de servei és la reparació d’un equip avariat, basant-se en quatre idees fonamentals:

  • Control de les avaries que es produeixin, tant en el període de garantia com fora d’aquest.
  • Anàlisi de les causes, solucions correctives i formes d’execució.
  • Inspecció de treballs realitzats.
  • Accions conseqüents relatives al manteniment preventiu.
Matenimient Predictiu

Aquest tipus de manteniment consisteix a estudiar l’evolució temporal de certs paràmetres i associar-los a l’evolució d’errors, per així determinar en quin període de temps aquesta fallada tinguent una rellevància important.

Una de les característiques més importants d’aquest tipus de manteniment és que no ha d’alterar el funcionament normal dels equips mentre s’està aplicant.

Mantenimient Preventiu

La fi que persegueix aquest servei és el control dels paràmetres funcionals i la reducció de les anomalies en els equips, basant-se en tres idees fonamentals:

  • Adelantar-se en el temps a les possibles anomalies.
  • Control amb la conservació dels equips.
  • Compliment dels programes de manteniment.
Seguretat Funcional

Per assegurar que les mesures i el funcionaments dels equips siguin correctes. La acció dels tècnics certifiquen que els equips estan en perfecte estat d’us i que totes les mesures estan dins els marges de tolerancia de cada equip i fabricant.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies